Dwoje starszych Panów grających w szachy

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej starości, pełnej miłości, szacunku i wsparcia.

Misja fundacji

Zabiegamy o godne, wolne od przemocy i cierpienia, życie starszych w Polsce. Wspieramy starszych i ich otoczenie, inicjujemy zmiany systemowe i promujemy pozytywne postawy wobec seniorów.

Historia fundacji

Fundacja powstała, aby chronić i dbać o potrzeby osób starszych. Jestem prezeską fundacji, nazywam się Magdalena Rutkiewicz. W latach licealnych przez wiele lat byłam wolontariuszką i opiekowałam się samotną niewidomą starszą Panią Marią z Żoliborza. Trudna sytuacja życiowa Pani Marii bardzo nas zbliżyła i pozwoliła nawiązać wspaniałą, ciepłą relację, która pozostała do dzisiaj w moich myślach i sercu stając się inspiracją do stworzenia Fundacji Projekt Starsi.

WARTOŚCI

Wartości, które są dla nas ważne:

Godność

Każdy człowiek jest unikalny z niezbywalnym prawem do życia w oparciu o godność, niezależnie od jego pochodzenia, sytuacji społecznej, stanu zdrowia.

Wolność od przemocy i cierpienia

Każdy człowiek ma prawo do życia bez przemocy.

Szacunek

Potrzebne jest docenienie roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie.

Solidarność społeczna i międzypokoleniowa

Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za innych z otoczenia.

Nasze działania opierają się na 4 filarach

Zabiegamy

Zabiegamy o wolne od przemocy i cierpienia życie starszych w Polsce

To jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, który rozwijamy od początku pracy fundacji. Realizujemy kampanie społeczne na temat przemocy wobec starszych, edukujemy seniorów, ich otoczenie i opinię publiczną. Udzielamy bezpłatnej pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy. Zawiadamiamy odpowiednie służby, udzielamy wsparcia telefonicznego, psychologicznego i pomocy prawnej, prowadzimy też grupę wsparcia. Edukujemy specjalistów: pracowników systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policjantów oraz księży, aby mogli lepiej rozpoznawać przemoc wobec starszych. Inicjujemy zmiany prawne i tworzymy narzędzia do diagnozy dla lekarzy takie jak Formularz Oceny Ryzyka przemocy wobec starszych.

Inicjujemy

Inicjujemy potrzebne zmiany systemowe

Przygotowaliśmy raport zawierający propozycje zmian prawnych związanych z przemocą wobec starszych, aby lepiej chronić seniorów krzywdzonych między innymi przez swoich najbliższych. Opracowaliśmy Formularz Oceny Ryzyka przemocy wobec osób starszych dla lekarzy, aby podczas krótkiej wizyty mogli oszacować ryzyko krzywdzenia.

Promujemy

Promujemy pozytywne postawy wobec seniorów

Realizując projekty międzypokoleniowe (Kino Dojrzałe, Międzypokoleniowe warsztaty z sitodruku i linorytu) budujemy i pokazujemy pozytywny wizerunek starości i dbamy o lepsze porozumienie między starszymi i młodszymi pokoleniami. W zajęciach przez nas prowadzonych młodzież ma szanse na poznanie innej perspektywy myślenia o różnych etapach życia, starości i relacjach między pokoleniami, zaś seniorzy mogą poczuć się uczestnikami życia kulturalnego i społecznego. Poprzez łączenie starszych i młodych we wspólnym działaniu promujemy wartości, które są ważne również dla naszej fundacji, takie jak: tolerancja, empatia, solidarność, opiekuńczość.

Wspieramy

Wspieramy starszych i ich otoczenie

W programie Pamięć Zadbana wspieramy samodzielność starszych poprzez motywowanie ich do aktywności oraz zapewnianie im wiedzy i umiejętności w ramach treningu funkcji poznawczych. Edukujemy i wspieramy starszych, ich opiekunów i specjalistów w organizacji codziennych działań na różnych etapach rozwoju choroby otępiennej.

ZESPÓŁ

Fundacja nie istniałaby bez zaangażowanych pracowników i wolontariuszy

Magdalena Rutkiewicz

Magdalena Rutkiewicz

Absolwentka Ekonometrii na SGH i Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Przez 6 lat związana z branżą reklamową (McCann-Erickson, DDB). Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. W latach 2003 - 2013 dyrektor zarządzający i członek zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Mediator rodzinny. Członek żoliborskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Założycielka Fundacji Projekt Starsi.

Maja Kuźmicz

Maja Kuźmicz

Psycholożka, trenerka warsztatu i treningu psychologicznego. Od 2002 roku zajmuje się tematem przeciwdziałania przemocy. Na co dzień pracuje w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Maja specjalizuje się w pracy z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i stale współpracuje z Fundacją Projekt Starsi, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, księży oraz osób starszych.

Marek Mietelski

Marek Mietelski

Marek jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji i przestrzega pozostałych zasad kodeksu etycznego. Marek posiada uprawnienia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty PARPA). Ukończył szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej, pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Fundacji Projekt Starsi Marek prowadzi grupę wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Bożena Kołodziejska

Bożena Kołodziejska

Absolwentka WSPS (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie, trenerka, mediatorka. Bożena całe życie zawodowe zajmuje się pomaganiem osobom najbardziej potrzebującym. Pracowała jako wychowawczyni w Domu Dziecka i z osobami bezdomnymi. Tworzyła kluby pracy dla osób bezrobotnych. Od ponad 20 lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na Bielanach, gdzie pomaga osobom doświadczającym przemocy oraz w różnych sytuacjach kryzysowych. Posiada certyfikat Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Prowadzi mediacje rodzinne, szkolenia z komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Projekt Starsi gdzie prowadzi grupy wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Agnieszka Olszewska

Agnieszka Olszewska

Agnieszka jest absolwentką prawa, prawa kanonicznego i psychologii. Jest mediatorką rodzinną, trenerką szkoleniową oraz Specjalistką i Superwizorką ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL) Agnieszka pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w Fundacji Projekt Starsi. Współpracuje też z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Jest autorką wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. W Fundacji Projekt Starsi Agnieszka odpowiada za porady prawne dla osób starszych doświadczających przemocy, superwizje oraz szkolenia pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji i księży.

Izabela Banasiak

Izabela Banasiak

Pedagożka, trenerka, kuratorka sądowa, facylitatorka, mediatorka, Specjalistka i Superwizorka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL), w trakcie certyfikacji psychoterapii uzależnień. Posiada ponad 25-letnią praktykę zawodową. Pracowała przez kilka lat w Instytucie Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia. Iza specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec starszych, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programów edukacyjno-korekcyjnych według modelu z Duluth. Od 25-u lat współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia a od kilku lat z Instytutem Prewencji Przemocy. Od roku 2020 prowadzi Ośrodek Wsparcia Po-Moc. W Fundacji Projekt Starsi Iza superwizuje zespół pracujący z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i prowadzi szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i Policji.

Paulina Mikołajczyk

Paulina Mikołajczyk

Psycholożka, neuropsycholożka, psychoterapeutka a prywatnie mama dwóch córek. Paulina po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Neuropsychologii Klinicznej rozpoczęła pracę z osobami starszymi i ich opiekunami. Pracowała jako neuropsycholog w Centrum Medycznym Damiana oraz w Domu Opieki Medicover Senior, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne dla osób starszych, w tym osób z demencją, diagnostykę chorób otępiennych. Paulina prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty dla starszych. Jest autorką wielu artykułów na temat starzenia, demencji i treningów umysłu. W Fundacji Projekt Starsi Paulina zajmuje się prowadzeniem wykładów i szkoleń na temat starzenia i chorób otępiennych, badań pamięci i treningów umysłu dla starszych.

Karolina Jurga

Karolina Jurga

Psycholożka, psychoterapeutka CBT, neuropsycholożka. Autorka książki „Idealny opiekun nie istnieje – poznaj demencję oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować”. Karolina jest autorką i realizatorką projektów społecznych dotyczących wczesnego diagnozowania otępienia oraz profilaktyki zaburzeń pamięci. Od 2006 roku diagnozuje zespoły otępienne, aktywizuje i towarzyszy osobom z demencją. Prowadzi terapię, edukuje i wspiera rodziny oraz zawodowych opiekunów. Od 2019 roku dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem również na blogu www.poznajdemencje.pl i kanale YouTube - Poznaj demencję – Karolina Jurga. W Fundacji Projekt Starsi Karolina prowadzi badania pamięci, spotkania dla seniorów z zakresu profilaktyki zaburzeń poznawczych, treningów pamięci i zdrowego starzenia się. Prywatnie mama Oliwii, od której każdego dnia uczy się miłości.

Maja Kuźmicz

Maja Kuźmicz

Psycholożka, trenerka warsztatu i treningu psychologicznego. Od 2002 roku zajmuje się tematem przeciwdziałania przemocy. Na co dzień pracuje w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Maja specjalizuje się w pracy z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i stale współpracuje z Fundacją Projekt Starsi, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, księży oraz osób starszych.

Marek Mietelski

Marek Mietelski

Marek jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji i przestrzega pozostałych zasad kodeksu etycznego. Marek posiada uprawnienia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty PARPA). Ukończył szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej, pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Fundacji Projekt Starsi Marek prowadzi grupę wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Bożena Kołodziejska

Bożena Kołodziejska

Absolwentka WSPS (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie, trenerka, mediatorka. Bożena całe życie zawodowe zajmuje się pomaganiem osobom najbardziej potrzebującym. Pracowała jako wychowawczyni w Domu Dziecka i z osobami bezdomnymi. Tworzyła kluby pracy dla osób bezrobotnych. Od ponad 20 lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na Bielanach, gdzie pomaga osobom doświadczającym przemocy oraz w różnych sytuacjach kryzysowych. Posiada certyfikat Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Prowadzi mediacje rodzinne, szkolenia z komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Projekt Starsi gdzie prowadzi grupy wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Agnieszka Olszewska

Agnieszka Olszewska

Agnieszka jest absolwentką prawa, prawa kanonicznego i psychologii. Jest mediatorką rodzinną, trenerką szkoleniową oraz Specjalistką i Superwizorką ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL) Agnieszka pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w Fundacji Projekt Starsi. Współpracuje też z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Jest autorką wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. W Fundacji Projekt Starsi Agnieszka odpowiada za porady prawne dla osób starszych doświadczających przemocy, superwizje oraz szkolenia pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji i księży.

Izabela Banasiak

Izabela Banasiak

Pedagożka, trenerka, kuratorka sądowa, facylitatorka, mediatorka, Specjalistka i Superwizorka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL), w trakcie certyfikacji psychoterapii uzależnień. Posiada ponad 25-letnią praktykę zawodową. Pracowała przez kilka lat w Instytucie Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia. Iza specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec starszych, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programów edukacyjno-korekcyjnych według modelu z Duluth. Od 25-u lat współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia a od kilku lat z Instytutem Prewencji Przemocy. Od roku 2020 prowadzi Ośrodek Wsparcia Po-Moc. W Fundacji Projekt Starsi Iza superwizuje zespół pracujący z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i prowadzi szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i Policji.

Paulina Mikołajczyk

Paulina Mikołajczyk

Psycholożka, neuropsycholożka, psychoterapeutka a prywatnie mama dwóch córek. Paulina po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Neuropsychologii Klinicznej rozpoczęła pracę z osobami starszymi i ich opiekunami. Pracowała jako neuropsycholog w Centrum Medycznym Damiana oraz w Domu Opieki Medicover Senior, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne dla osób starszych, w tym osób z demencją, diagnostykę chorób otępiennych. Paulina prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty dla starszych. Jest autorką wielu artykułów na temat starzenia, demencji i treningów umysłu. W Fundacji Projekt Starsi Paulina zajmuje się prowadzeniem wykładów i szkoleń na temat starzenia i chorób otępiennych, badań pamięci i treningów umysłu dla starszych.

Karolina Jurga

Karolina Jurga

Psycholożka, psychoterapeutka CBT, neuropsycholożka. Autorka książki „Idealny opiekun nie istnieje – poznaj demencję oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować”. Karolina jest autorką i realizatorką projektów społecznych dotyczących wczesnego diagnozowania otępienia oraz profilaktyki zaburzeń pamięci. Od 2006 roku diagnozuje zespoły otępienne, aktywizuje i towarzyszy osobom z demencją. Prowadzi terapię, edukuje i wspiera rodziny oraz zawodowych opiekunów. Od 2019 roku dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem również na blogu www.poznajdemencje.pl i kanale YouTube - Poznaj demencję – Karolina Jurga. W Fundacji Projekt Starsi Karolina prowadzi badania pamięci, spotkania dla seniorów z zakresu profilaktyki zaburzeń poznawczych, treningów pamięci i zdrowego starzenia się. Prywatnie mama Oliwii, od której każdego dnia uczy się miłości.

Maja Kuźmicz

Maja Kuźmicz

Psycholożka, trenerka warsztatu i treningu psychologicznego. Od 2002 roku zajmuje się tematem przeciwdziałania przemocy. Na co dzień pracuje w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Maja specjalizuje się w pracy z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i stale współpracuje z Fundacją Projekt Starsi, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, księży oraz osób starszych.

Marek Mietelski

Marek Mietelski

Marek jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji i przestrzega pozostałych zasad kodeksu etycznego. Marek posiada uprawnienia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty PARPA). Ukończył szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej, pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Fundacji Projekt Starsi Marek prowadzi grupę wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Bożena Kołodziejska

Bożena Kołodziejska

Absolwentka WSPS (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie, trenerka, mediatorka. Bożena całe życie zawodowe zajmuje się pomaganiem osobom najbardziej potrzebującym. Pracowała jako wychowawczyni w Domu Dziecka i z osobami bezdomnymi. Tworzyła kluby pracy dla osób bezrobotnych. Od ponad 20 lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na Bielanach, gdzie pomaga osobom doświadczającym przemocy oraz w różnych sytuacjach kryzysowych. Posiada certyfikat Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Prowadzi mediacje rodzinne, szkolenia z komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Projekt Starsi gdzie prowadzi grupy wsparcia i konsultacje indywidualne dla osób starszych doświadczających przemocy.

Agnieszka Olszewska

Agnieszka Olszewska

Agnieszka jest absolwentką prawa, prawa kanonicznego i psychologii. Jest mediatorką rodzinną, trenerką szkoleniową oraz Specjalistką i Superwizorką ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL) Agnieszka pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w Fundacji Projekt Starsi. Współpracuje też z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Jest autorką wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. W Fundacji Projekt Starsi Agnieszka odpowiada za porady prawne dla osób starszych doświadczających przemocy, superwizje oraz szkolenia pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji i księży.

Izabela Banasiak

Izabela Banasiak

Pedagożka, trenerka, kuratorka sądowa, facylitatorka, mediatorka, Specjalistka i Superwizorka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikaty NL), w trakcie certyfikacji psychoterapii uzależnień. Posiada ponad 25-letnią praktykę zawodową. Pracowała przez kilka lat w Instytucie Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia. Iza specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec starszych, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programów edukacyjno-korekcyjnych według modelu z Duluth. Od 25-u lat współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia a od kilku lat z Instytutem Prewencji Przemocy. Od roku 2020 prowadzi Ośrodek Wsparcia Po-Moc. W Fundacji Projekt Starsi Iza superwizuje zespół pracujący z osobami starszymi doświadczającymi przemocy i prowadzi szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i Policji.

Paulina Mikołajczyk

Paulina Mikołajczyk

Psycholożka, neuropsycholożka, psychoterapeutka a prywatnie mama dwóch córek. Paulina po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Neuropsychologii Klinicznej rozpoczęła pracę z osobami starszymi i ich opiekunami. Pracowała jako neuropsycholog w Centrum Medycznym Damiana oraz w Domu Opieki Medicover Senior, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne dla osób starszych, w tym osób z demencją, diagnostykę chorób otępiennych. Paulina prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty dla starszych. Jest autorką wielu artykułów na temat starzenia, demencji i treningów umysłu. W Fundacji Projekt Starsi Paulina zajmuje się prowadzeniem wykładów i szkoleń na temat starzenia i chorób otępiennych, badań pamięci i treningów umysłu dla starszych.

Karolina Jurga

Karolina Jurga

Psycholożka, psychoterapeutka CBT, neuropsycholożka. Autorka książki „Idealny opiekun nie istnieje – poznaj demencję oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować”. Karolina jest autorką i realizatorką projektów społecznych dotyczących wczesnego diagnozowania otępienia oraz profilaktyki zaburzeń pamięci. Od 2006 roku diagnozuje zespoły otępienne, aktywizuje i towarzyszy osobom z demencją. Prowadzi terapię, edukuje i wspiera rodziny oraz zawodowych opiekunów. Od 2019 roku dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem również na blogu www.poznajdemencje.pl i kanale YouTube - Poznaj demencję – Karolina Jurga. W Fundacji Projekt Starsi Karolina prowadzi badania pamięci, spotkania dla seniorów z zakresu profilaktyki zaburzeń poznawczych, treningów pamięci i zdrowego starzenia się. Prywatnie mama Oliwii, od której każdego dnia uczy się miłości.

Chcesz do nas dołączyć?

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy i dołącz do grona wolontariuszy naszej fundacji! Odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe

PARTNERZY

Nasi partnerzy

DOKUMENTY

Dokumenty i sprawozdania fundacji

Statut fundacji

Fundacja pod nazwą Projekt Starsi zwana dalej Fundacją ustanowiona przez osobę fizyczną Magdalenę Rutkiewicz, zamieszkałą, 01-520 Warszawa, ul...

Kodeks etyczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

Jaką kwotą chcesz nas wesprzeć?

Zgłoś się na wolontariat