Wróć do projektów

Pamięć Zadbana

Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych wśród osób starszych w Polsce jest wysoka. W oparciu o wyniki badania PolSenior 2 szacuje się, że 16,8% osób w wieku 60 lat i więcej w Polsce prezentuje łagodne zaburzenia poznawcze, a u 15,8% wysunięto podejrzenie otępienia. Średnio w Polsce co szósta osoba w wieku 60 lat i więcej ma deficyt poznawczy w stopniu nasuwającym podejrzenie otępienia. Zaburzenia te, obok problemów z pamięcią, obejmują także zaburzenia spostrzegania, uwagi i procesów myślowych.

Pamięć zadbanaPostępujący proces utraty pamięci, a w przypadku występującej choroby otępiennej – brak właściwej i wczesnej diagnozy, prowadzą do utraty sprawności i samodzielności, a tym samym do coraz większej zależności od opieki innych. Wynikiem tych procesów jest stopniowa utrata kontaktu z otoczeniem i postępujący proces marginalizacji i wykluczenia, zarówno osoby starszej jak i jej opiekuna.Badania potwierdzają, że duży wpływ na utrzymanie optymalnej sprawności starszych i ich samodzielności mają ruch i odpowiednio dobrana dieta oraz treningi umysłu.

Skuteczność treningów potwierdzają badania. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA) w 2011 roku przebadali grupę 115 seniorów żyjących w domach opieki w Maryland. Seniorzy poznawali różne typy mnemotechnik, wykonywali ćwiczenia i zdobywali potrzebną wiedzę na temat stylu życia wpływającego na poprawę funkcjonowania pamięci i zdrowia mózgu.

Wyniki pokazały, że dzięki uczestnictwu w programie poprawie uległa m.in. zdolność do rozpoznawania i przywoływania słów oraz poprawiła się ocena własnych zdolności zapamiętywania, co wspomagało pozytywne nastawienie do życia oraz samodzielne funkcjonowanie seniorów.

Pamięć Zadbana ma na celu wzmacnianie samodzielności osób starszych poprzez motywowanie ich do aktywności oraz zapewnianie im wiedzy i umiejętności w ramach treningu funkcji poznawczych, co pomaga w utrzymaniu przez jak najdłuższy czas optymalnego stanu umysłowego.

Projekt Pamięć Zadbana prowadzony od 4 lat w województwie mazowieckim składa się z:

  • spotkań edukacyjnych dla seniorów;
  • indywidualnych badań pamięci z możliwością dodatkowego wsparcia neuropsychologa;
  • treningów umysłu mających na celu aktywizację pamięci i uwagi.

Projekt sfinansowany ze środków z budżetu Województwa MazowieckiegoProjekt sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Materiały do pobrania

Broszura „Jak zadbać o pamięć”
Broszura „Jak zadbać o pamięć” DOSTĘPNA