Poznaj nasz zespół

Magdalena Rutkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Absolwentka Ekonometrii na SGH i Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Przez 6 lat związana z branżą reklamową ( McCann-Erickson, DDB). Od 12 lat związana z sektorem pozarządowym. W latach 2003 - 2013 dyrektor zarządzający i członek zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Mediator rodzinny. Członek żoliborskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Założycielka Fundacji Projekt Starsi.