Wróć do projektów

System ochrony starszych przed przemocą

Według badań PAN 2015 średnio 42,7% badanych znało przypadki przemocy wobec starszych poza własną rodziną (fizycznej - 38,4%, ekonomicznej - 44,9%, psychicznej - 44,7%, seksualnej - 18,2%. Z badań wynika, że skala zjawiska jest ogromna a poziom świadomości starszych i otoczenia bardzo niski, co znacznie utrudnia dotarcie do tych, którzy doświadczają krzywdy.

System ochrony starszych przed przemocą

Doświadczanie przemocy poważnie wpływa na biologiczne, psychiczne i społeczne funkcjonowanie osób krzywdzonych. Specjaliści szacują, że starsi wobec których stosowana jest przemoc chorują 3 razy częściej i wcześniej umierają niż ci, wobec których nadużycia nie były stosowane.

Według danych statystycznych system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce charakteryzuje się min. małym zaangażowaniem pracowników ochrony zdrowia w Procedurę Niebieskie Karty. A to właśnie lekarze powinni odgrywać ważną rolę w rozpoznawaniu i zgłaszaniu przemocy, szczególnie w stosunku do starszych, bo to z nimi seniorzy mają częsty kontakt (czasami jedyny) i to właśnie lekarzom rodzinnym starsi ufają najbardziej i stosują się do ich zaleceń (Lekarze w badaniach opinii publicznej, 2017).

Z grupą ekspertów i lekarzami z Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji opracowaliśmy Formularz Oceny Ryzyka przemocy wobec starszych z procedurą postępowania dla lekarzy, aby mogli podczas krótkiej wizyty oszacować ryzyko krzywdzenia i podjąć odpowiednie kroki. Formularz jest testowany na grupie 300 osób starszych w dwóch placówkach POZ w Polsce i na oddziale szpitalnym NIGRiR.

Tu wkrótce znajdziesz raport z badań, Formularz Oceny Ryzyka przemocy wobec starszych z procedurą postępowania, materiały dla starszych i dla lekarzy.

Przygotowaliśmy raport zawierający propozycje zmian prawnych dotyczących zapobiegania przemocy wobec starszych.

Raport powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy fundacji i ekspertów pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego, która od wielu lat zajmuje się zapobieganiem przemocy wobec starszych.

Tu wkrótce znajdziesz raport prawny.

Fundatorzy

M.st. Warszawa