Kino dojrzałe. Seanse i rozmowy

W ramach projektu Kino Dojrzałe zapraszamy na trzy spotkania filmowe w kinie Wisła na Żoliborzu. 30 września w środę, 7 października też w środę, oraz 15 października w czwartek. Wszystkie spotkania rozpoczynają się zawsze o godzinie 13. Wspólnie obejrzymy wybrane filmy oraz będziemy uczestniczyć w rozmowach z zaproszonymi gośćmi na tematy związane z szukaniem nowych wyzwań w życiu, optymizmem oraz poszukiwaniem miejsca na miłość i godność w życiu ludzi dojrzałych.

Czytaj więcej

Kampania społeczna na temat przemocy wobec osób starszych – „ Tajemnice”

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło kampanii społecznej realizowanej w Warszawie przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na problem przemocy wobec osób starszych oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc.

Czytaj więcej

Program lokalny na Żoliborzu i Bielanach „Stop przemocy wobec starszych”

Jednym z priorytetowych obszarów działania fundacji jest przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych dlatego naszą działalność rozpoczęliśmy od programu poruszającego ten problem.

Czytaj więcej

Międzypokoleniowe warsztaty graficzne

Ideą stojącą za stworzeniem projektu warsztatów była aktywizacja osób starszych oraz zachęcenie osób młodszych do wspólnych działań twórczych. Spotkania, w formie warsztatów, były przeznaczone dla młodych (do 35 lat) i starszych (od 60 lat) mieszkańców Warszawy i trwały od maja do grudnia 2014 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ