Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy

1. Pomoc interwencyjna

Udzielenie wsparcia, porad, informacji lub umówienie na spotkanie z psychologiem lub/i prawnikiem a także rozpoznanie potrzeb w kontaktach z instytucjami takimi jak wymiar sprawiedliwości, Policja, Prokuratura, Ośrodki Pomocy Społecznej, zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich i inne, podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej, pisemnej), procedura Niebieskiej Karty. Zgłoszenia od osób starszych, świadków przemocy lub anonimowe.

2. Konsultacje psychologiczne

Spotkania z doświadczonym psychologiem adresowane są do osób starszych potrzebujących indywidualnego kontaktu z psychologiem, do uczestników grupy wsparcie a także do świadków przemocy. Ich celem jest analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych oraz pomoc skierowana na szukanie rozwiązań. Krótkoterminowa terapia indywidualna.

3. Konsultacje prawne

Pomoc dotyczy rozpoznania sytuacji prawnej oraz wskazanie możliwości prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych, informowanie o przysługujących prawach, edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa i praktyki ich stosowania, wspólne planowanie działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnych do sytuacji oraz ich monitorowanie, przygotowywanie i konsultowanie pism procesowych. Spotkania mogą mieć charakter jednorazowej porady lub długookresowej pomocy prawnej.

4. Grupa wsparcia

Grupa o charakterze otwartym, prowadzona przez parę doświadczonych psychologów (kobieta i mężczyzna) zajmujących się przemocą wobec osób starszych, ukierunkowana na wsparcie i edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jej skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w okresie kwiecień - grudzień 2016, czas trwania jednego spotkania - 2 godziny.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w przyjaznym dla osób starszych miejscu w centrum Warszawy w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, ul. Generała Władysława Andersa 13 ( tuż przy stacji metra Ratusz Arsenał - Pl. Bankowy ). W celu umówienia spotkania, uzyskania informacji lub porady prosimy dzwonić do Fundacji Projekt Starsi: 537 375 505 lub mailowo na adres: fundacja@projektstarsi.pl