Co robimy

Fundacja powstała w lipcu 2013 roku. Celem statutowym Fundacji jest pomoc osobom starszym i ich otoczeniu, a także wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Strategia działania Fundacji powstawała we współpracy z osobami starszymi oraz ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką senioralną. Główne kierunki naszych działań to: profilaktyka i ochrona zdrowia , rozwój systemu opieki, aktywizacja m.in. poprzez działania artystyczne oraz przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

Wśród naszych celów są działania informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie oraz rzecznicze i badawczo - rozwojowe. Realizujemy projekty, które mają zasięg zarówno lokalny jak i ogólnokrajowy. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi, które działają na rzecz osób starszych. Fundacja Projekt Starsi jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, która opracowuje rekomendacje dotyczące wspólnych działań organizacji senioralnych, pro-seniorskich oraz organów samorządu miejskiego.